Ceník výkonů

Vyšetření pro zaměstnání  700Kč

Vyšetření k držení průkazu – řidičského , zbrojního  700kč

Profesní průkazy ( potravinářský , svařečský…)  500kč

Vyšetření bez zdravotního pojištění ( cena bez případných nutných

doplňujících vyšetření či léků ) 1000kč

Předoperační vyšetření k výkonům nehrazených ZP – 1500 Kčkč(  cena bez laboratorních výsledků)

Výpis lázní – příspěvkových 400Kč

– Komplexních 200Kč

Potvrzení pro studium 200Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace  300kč

Nepovinné očkování ( cena aplikace ) 200 kč

Vyhotovení posudku o bolestném 600kč