Ceník výkonů

Vyšetření pro zaměstnání 600Kč

Vyšetření k držení průkazu – řidičského , zbrojního 600Kč

Profesní průkazy ( potravinářský , svařečský…) 400 Kč

Vyšetření bez zdravotního pojištění ( cena bez případných nutných

doplňujících vyšetření či léků ) 600Kč

Předoperační vyšetření k výkonům nehrazených ZP ( cena laboratorního vyšetření) 800Kč

Výpis lázní – příspěvkových 400Kč

– Komplexních 200Kč

Potvrzení pro studium 200Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace 250Kč

Nepovinné očkování ( cena aplikace ) 150Kč

Vyhotovení posudku o bolestném 400Kč