Ceník výkonů

VýkonCena
Vyšetření pro zaměstnání (kategorie práce 1)1000 Kč   
Vyšetření k držení průkazu (řidičského)800 Kč   
Vyšetření k držení průkazu (zbrojního)1200 Kč   
Profesní průkazy (potravinářský, svařečský…)500 Kč   
Vyšetření bez zdravotního pojištění1500 Kč*  
Předoperační vyšetření k výkonům nehrazených ZP1500 Kč**
Potvrzení pro studium200 Kč   
Výpis ze zdravotní dokumentace400 Kč   
Nepovinné očkování (cena aplikace)250 Kč   
Vyhotovení posudku o bolestném1000 Kč   
* cena bez případných nutných doplňujících vyšetření či léků
** cena bez laboratorních výsledků